Personas datu apstrāde

Interneta veikala personas datu pārzinis ir Homeyard OÜ (reģistra kods 11456163), kas atrodas Artelli 19, Tallinā, e-pasts info@homeyard.ee. Kādi personas dati tiek apstrādāti

  • vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • piegādes adrese;
  • bankas konta numurs;
  • preču un pakalpojumu izmaksas un dati par maksājumiem (pirkumu vēsture);
  • klientu atbalsta dati.

Kāpēc tiek apstrādāti personas dati Personas dati tiek izmantoti, lai pārvaldītu klienta pasūtījumus un piegādātu preces. Pirkumu vēstures dati (iegādes datums, preces, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti iegādāto preču un pakalpojumu kopsavilkumu sagatavošanai un klientu vēlmju analīzei. Bankas konta numuru izmanto, lai atlīdzinātu maksājumus klientam. Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs un klienta vārds, tiek apstrādāti, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar preču un pakalpojumu nodrošināšanu (klientu atbalsts). Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīmekļa identifikatori tiek apstrādāti, lai nodrošinātu tiešsaistes veikalu kā informācijas sabiedrības pakalpojumu un tīmekļa lapas lietošanas statistikas apkopošanai. Juridiskais pamats Personas datus apstrādā, lai izpildītu ar klientu noslēgto līgumu. Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridiskās saistības (piemēram, grāmatvedība un patērētāju sūdzību risināšana). Personas datu saņēmēji Personas dati tiek pārsūtīti interneta veikala klientu atbalsta dienestam, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi, kā arī lai atrisinātu problēmas, kas klientam var rasties. Nosaukums, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek nosūtīti klienta izvēlētajam piegādes pakalpojumu sniedzējam. Ja preces piegādā kurjers, kopā ar kontaktinformāciju tiek nosūtīta arī klienta adrese. Ja interneta veikala kontus glabā pakalpojumu sniedzējs, personas dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējam grāmatvedības darbību veikšanai. Personas datus var nosūtīt IT pakalpojumu sniedzējiem, ja tas nepieciešams tiešsaistes veikala funkcionalitātes nodrošināšanai vai datu glabāšanai. Drošība un piekļuve datiem Personas dati tiek glabāti Shoproller, Directo un Zone Media serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs. Datus var pārsūtīt valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi kā adekvātu, un ASV uzņēmumiem, kas ir pievienojušies privātuma vairoga regulējumam. Personas datiem var piekļūt interneta veikala darbinieki, lai atrisinātu tehniskos jautājumus, kas saistīti ar tiešsaistes veikala izmantošanu un sniegtu klientu atbalstu. Interneta veikals veic atbilstošus fiziskus, organizatoriskus un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, zudumu, pārveidošanu vai neatļautu piekļuvi un izpaušanu. Personas datus pārsūta interneta veikala datu apstrādātājiem (piemēram, piegādes un datu mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem) un apstrādā saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp interneta veikalu un apstrādātājiem. Apstrādātājiem, apstrādājot personas datus, ir jānodrošina atbilstoša aizsardzība. Piekļuve personas datiem un to labošana Personas datiem var piekļūt un tos var labot interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, personas datiem var piekļūt, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Piekrišanas atsaukšana Ja personas datus apstrādā, pamatojoties uz klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, paziņojot par to klientu atbalsta dienestam pa e-pastu. Glabāšana Personas dati tiek izdzēsti, kad tiek slēgts interneta veikala klienta konts, ja vien datu glabāšana nav nepieciešama grāmatvedības vai patērētāju strīdu izšķiršanai. Tiešsaistes pirkumiem, kas veikti bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek glabāta trīs gadus. Strīdu gadījumos, kas saistīti ar maksājumiem un patērētāju strīdiem, personas dati tiek glabāti līdz prasījuma apmierināšanai vai līdz noilguma termiņa beigām. Personas dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiek glabāti septiņus gadus. Dzēšana Lai pieprasītu personas datu dzēšanu, klientam ir jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu, rakstot e-pastu uz adresi info@homeyard.ee. Uz datu dzēšanas pieprasījumiem tiek atbildēts ne vēlāk kā viena mēneša laikā, un atbildē tiek norādīts dzēšanas laiks. Nosūtīšana Pieprasījumiem pārsūtīt personas datus, kas saņemti pa e-pastu, atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā. Klientu atbalsta dienests identificē personu un norāda, kādi personas dati tiks nosūtīti. Tiešā mārketinga ziņojumi E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantoti tiešo mārketinga ziņojumu nosūtīšanai, ja klients ir devis attiecīgu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešos mārketinga ziņojumus, klientam ir jāizvēlas atbilstošā saite e-pasta adreses kājenē vai jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu. Strīdu risināšana Strīdi par personas datu apstrādi tiek risināti ar klientu atbalsta dienesta palīdzību (info@homeyard.ee). Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).