Asmens duomenų tvarkymas

Internetinės parduotuvės asmens duomenų valdytojas yra „Homeyard“ OÜ (registro kodas 11456163), įsikūrusi adresu Artelli 19, Talinas, elektroninis paštas info@homeyard.ee. Kokie asmens duomenys yra tvarkomi

  • vardas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
  • pristatymo adresas;
  • banko sąskaitos numeris;
  • prekių ir paslaugų kaina bei su mokėjimais susiję duomenys (pirkimo istorija);
  • klientų aptarnavimo duomenys.

Kodėl yra tvarkomi asmens duomenys Asmens duomenys yra naudojami klientų užsakymų tvarkymui ir pristatymui. Pirkimo istorijos duomenys (pirkimo data, prekės, kiekis, kliento duomenys) naudojami įsigyjamų prekių ir paslaugų suvestinėms rengti bei analizuoti klientų pageidavimus. Banko sąskaitos numeris naudojamas kliento mokėjimams kompensuoti. Tokie asmens duomenys kaip elektroninis paštas, telefono numeris ir kliento vardas naudojami sprendžiant klausimus, susijusius su prekių ir paslaugų teikimu (klientų aptarnavimu). Internetinės parduotuvės naudotojo IP adresas ar kiti žiniatinklių identifikaciniai duomenys yra apdorojami, nes internetinė parduotuvė yra laikoma „informacinės visuomenės“ paslaugų teikėja ir privalo pateikti interneto naudojimo statistiką. Teisinis pagrindas Asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį su klientu. Asmens duomenys tvarkomi teisiniams įsipareigojimams vykdyti (pvz., apskaitai ir vartotojų skundams spręsti). Asmens duomenų gavėjai Asmens duomenys perduodami internetinės parduotuvės klientus aptarnaujančiam personalui, siekiant valdyti pirkimus ir pirkimų istorijas bei spręsti klientų problemas. Vardas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas perduodami kliento pasirinktam transporto paslaugų teikėjui. Kai prekes pristato kurjeris, kliento adresas ir jo kontaktinė informacija taip pat yra perduodami kurjeriui. Jei interneto parduotuvės paskyras saugo paslaugų teikėjas, asmens duomenys yra perduodami paslaugų teikėjui, kad būtų atliktos apskaitos operacijos. Asmens duomenys gali būti perduodami IT paslaugų teikėjams, jei tai yra būtina sąlyga užtikrinti internetinės parduotuvės veikimą arba jei reikalinga duomenų priegloba. Saugumas ir duomenų prieiga Asmens duomenys saugomi „Shoproller“, „Directo“ ir „Zone Media“ serveriuose, kurie yra pastatyti Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje ar Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje. Duomenys gali būti perduodami šalims, kurių duomenų apsaugos lygį kaip tinkamą įvertino Europos Komisija ir JAV bendrovėms, prisijungusioms prie „Privacy Shield“ sistemos. Prieigą prie asmens duomenų turi internetinės parduotuvės darbuotojai, kad galėtų išspręsti technines problemas, susijusias su internetinės parduotuvės naudojimu ir teikti klientų aptarnavimą. Internetinė parduotuvė imasi tinkamų fizinių, organizacinių ir IT saugumo priemonių, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos ir duomenų atskleidimo. Asmens duomenys perduodami internetinės parduotuvės duomenų tvarkytojams (pvz., transporto ir duomenų prieglobos paslaugų teikėjams) ir yra tvarkomi pagal internetinės parduotuvės ir duomenų tvarkytojų sudarytas sutartis. Tvarkydami asmens duomenis duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones. Prieiga prie asmens duomenų ir jų ištaisymas Asmens duomenis galima rasti ir ištaisyti internetinės parduotuvės vartotojo profilyje. Kai prekė yra įsigyjama be vartotojo paskyros, informaciją apie asmens duomenis gali suteikti klientų aptarnavimo personalas. Sutikimo atšaukimas Kai asmens duomenys tvarkomi turint kliento sutikimą, klientas turi teisę atšaukti savo sutikimą, pranešdamas apie tai elektroniniu paštu klientų aptarnavimo personalui. Asmens duomenų saugojimas Asmens duomenys panaikinami, kai uždaroma internetinės parduotuvės kliento paskyra, išskyrus atvejus, kai duomenų saugojimas yra privalomas apskaitos tikslais ar vartotojų ginčams spręsti. Perkant internetu be kliento paskyros, pirkimo istorija yra saugoma trejus metus. Tais atvejais, kai ginčai yra susiję su mokėjimais ir klientų ginčais, asmens duomenys yra saugomi kol bus patenkintas reikalavimas arba iki pasibaigiant senaties terminui. Asmens duomenys, kurie yra reikalingi apskaitai, saugomi septynerius metus. Asmens duomenų panaikinimas Norint, kad būtų panaikinti asmens duomenys, kreipkitės elektroniniu paštu į klientų aptarnavimo personalą info@homeyard.ee. Į prašymus panaikinti asmens duomenis atsakoma ne vėliau kaip per vieną mėnesį, tuomet yra nurodomas panaikinimo laikotarpis. Asmens duomenų perdavimas Į elektroniniu paštu pateiktus prašymus perduoti asmens duomenis atsakoma per vieną mėnesį. Klientų aptarnavimo personalas nustato asmenį ir nurodo, kokie asmens duomenys bus perduodami. Tiesioginės rinkodaros pranešimai Jei klientas pateikė atitinkamą sutikimą, jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris yra naudojami tiesioginiams rinkodaros pranešimams siųsti. Jei klientas nenori gauti tiesioginių rinkodaros pranešimų, jis elektroniniame klientų aptarnavimo laiško poraštėje turi pasirinkti atitinkamą nuorodą. Ginčų sprendimas Ginčai dėl asmens duomenų tvarkymo sprendžiami per klientų aptarnavimo personalą (info@homeyard.ee). Priežiūros institucija yra Estijos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (info@aki.ee).